Obsługa flot
Dzięki funduszom Unijnym pozyskanym w projekcie "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa FHU BRYZA Jerzy Bukała poprzez wprowadzenie usług mobilnego serwisu ogumienia", możemy spełnić najwyższe standardy obsługi poszerzając ofertę o nowatorski program flotowy, dzięki któremu stajemy się partnerem współpracującym na zasadzie outsourcingu poprzez:

1. Udostępnienie partnerom bezpośredniego dostępu do systemu w celu wspólnego ekonomicznego zarządzania ogumieniem floty:

Efektywnego doboru nowego ogumienia w zależności od charakteru jazdy każdego samochodu
Stałego monitoringu stopnia zużycia oraz ciśnienia
Przeprowadzania sukcesywnej rotacji ogumienia na pojeździe
Pogłębianiu rzeźby bieżnika
Regeneracji ogumienia w celu osiągnięcia maksymalnego współczynnika przebiegu jednostkowego opon
Przeprowadzenie utylizacji zużytego ogumienia zgodniej z przepisami Ochrony Środowiska

2. Dojazd do bazy klienta w celu wykonania usługi w okresie postojowym samochodu bez konieczności angażowania w proces serwisowy kierowcy.

3. Prawidłowe planowanie wydatków celowych, dzięki analizie danych udostępnionych w systemie systemie strefy partnera.

SPRAWDŹ NAS - WYPEŁNIJ FORMULARZ.