Co kryje się za etykietą? Informacje techniczne
2014-08-29

Zgodnie z nowym rozporządzeniem UE nowe opony sprzedawane w Europie będą posiadać etykiety przedstawiające kluczowe parametry osiągów. W sposób umożliwiający szybkie sprawdzenie osiągów, etykiety będą informować konsumentów o klasie efektywności energetycznej, przyczepności na mokrej nawierzchni i zewnętrznego hałasu toczenia. Tak więc od 1 listopada 2012 r. będziemy dysponowali nowym narzędziem do porównywania opon podczas zakupów ogumienia. Pozostaje tylko pytanie, kto i jak ocenia opony? 

Cel etykietowania opon jest trojaki: poprawa bezpieczeństwa drogowego, obniżenie zużycia paliwa, a wraz z tym obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie poziomu hałasu ruchu drogowego. 
Klasyfikacja wspólnym standardem


Na wszystkich producentach i importerach opon działających na terenie Europy ciąży obowiązek zmierzenia osiągów opon według restrykcyjnych metod badawczych. Celem tej samooceny jest spójna i wiarygodna klasyfikacja umożliwiająca konsumentom, czyli nam, rzetelne porównanie opon różnych marek. Państwa członkowskie muszą zadbać we własnym zakresie o sprawdzanie, czy metody badawcze są przestrzegane.

Jak mierzy się efektywność energetyczną?


Opony podczas jazdy stawiają pewien opór zwany oporem toczenia, przekładający się na zużycie paliwa przez pojazd. Innymi słowy opór toczenia jest energią, jaką tracą opony na danym dystansie. Opony o NISKIM oporze toczenia będą wykazywać DOBRĄ efektywność energetyczną.

Jak mierzy się przyczepność na mokrej nawierzchni?


Opony testuje się na pojeździe w znormalizowanych warunkach określonych odpowiednimi regulacjami, czyli w odpowiedniej temperaturze, na nawierzchni o odpowiednich parametrach, na warstwie wody o ustalonej grubości i, przy określonej prędkości pojazdu.

Zgodnie z rozporządzaniem UE warunki testowe to:

  • Opony zimowe: temperatura 2-20°C
  • Opony letnie: temperatura 5-35°C
  • Grubość warstwy wody: 0,8-1,5 mm
  • Hamowanie 4 opon na pojeździe z włączonym ABS od 80 do 20 km/h


Warunki testów Michelin: zdecydowaliśmy się testować opony w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków panujących w Europie. Oznacza to:

  • około 20°C dla letnich opon osobowych i dostawczych
  • około 7°C dla zimowych opon osobowych i dostawczych


Ponieważ niemożliwe jest testowanie opon dostępnych na rynku w identycznych warunkach, testów dokonuje się w odniesieniu do opony referencyjnej. Dlatego klasa osiągów jest odniesieniem do wspólnego wzorca.

Jak mierzy się zewnętrzny hałas toczenia opon?


Pomiaru zewnętrznego hałasu toczenia dokonuje się w decybelach (dB).

Co jeszcze należy wziąć pod uwagę przy wyborze opon?


Etykietowanie opon to dobry początek, ale są jeszcze trzy inne parametry opony równie ważne dla Ciebie:

  • Trwałość opon: trwalsze opony mogą kosztować mniej w dłuższej perspektywie. Z właściwą oponą możesz przejechać o jeden sezon dłużej w porównaniu do innej opony.
  • Przyczepność na zakrętach: do 25% wypadków (2) dochodzi na zakrętach.
  • Przyczepność na suchej nawierzchni: 70% wypadków drogowych(2) ma miejsce na suchej nawierzchni.
Źródło: link